Korona-ajan huomiointi!

10.11.2020

Naurujooga

on yhteisöllinen kokemus, jossa on tärkeää olla vuorovaikutuksessa. Katsekontaktit ja toisten nauramisen näkeminen aktivoivat omaa naurua. Nauruharjoitteet ovat osin hyvinkin fyysisiä ja yhtenä hyvinvointia lisäävänä tekijänä onkin hengityksen syveneminen, jolloin keho saa happea enemmän kuin normaalisti hengittäessä. Näin ollen maskin käyttö ei tue nauramisen hyvää tekeviä vaikutuksia vaan estää niitä. Ilman maskia nauramisessa on riskinä pisarointi ja aero, joka lisää tartuntariskiä. 

Näiden syiden takia Virtaavain-naurujoogat ovat katkolla. 

Naurutietoutta nauruluennon kautta voi tiedustella. Luentoon voi  sisällyttää yksin tehtäviä nauruharjoituksia, joissa huomioidaan turva-asiat.

Yksilöohjaukset

Kahdenkeskiset työnohjaukset tehdään pääosin etänä ZOOM-yhteyden kautta.

10.11.2020Korona-ajan huomiointi!
21.01.2020Ilo ja positiivisuus arjen voimavaroina
21.01.2020Nauraen arjesta kevyempää
21.01.2020Nauru on hyvä lääke!
24.06.2019Tietosuojaseloste