YHTEYSTIEDOT


Virtaavain
Pia Orell-Liukkunen
Kasarmintie 19 A 8
90130 OULU

p. 0400 682 874
pia.orell@virtaavain.fi

Y-tunnus 1508885-0                                        

Työnohjaus lisää hyvinvointia

Oletko esimies, johtaja vai työntekijä? Onko yritykselläsi tarvetta kehittyä vieläkin paremmaksi? Tarvitsetko sinä itse tai työyhteisösi  uusia ratkaisu- ja toimintamalleja työn rutiineihin tai ongelmallisiin tilanteisiin?  Olisiko hienoa istahtaa määräajoin kiireettömästi ja puhua mieltä askarruttavista asioista ulkopuolisen kanssa? Tätä prosessia  helpottaa  työyhteisövalmentaja ja työnohjaaja.  Hän tarkastelee asioita ulkopuolisen silmin ja siten pystyy  kyseenalaistamaan  ja huomioimaan asioita eri näkökulmista.

Työnohjaus on

  • ammattitaitoa ja ammatillista kasvua tukevaa
  • tuen antamista työn vaatimuksiin ja haasteisiin
  • työolojen kehittämistä
  • voimavaroja, jaksamista ja viihtymistä lisäävää
  • onnistumista yli odotusten

Työnohjaus antaa tilaisuuden

  • muodostaa omat ja ryhmän tavoitteet
  • nähdä, mihin suuntaan työtä ja tekemistä halutaan kehittää
  • rakentaa yhteisen tulevaisuuden visioita

Työnohjauksen myötä työstä tulee entistä mielekkäämpää ja tehokkaampaa. Työn laatu ja hyvinvointi paranee.

Virtaavain-työnohjaus on ratkaisukeskeistä, voimavaroja lisäävää  ja toiminnallista.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus tarkoittaa, että ongelmat havaitaan, muutetaan ne mielekkäiksi haasteiksi ja tavoitteiksi, jonka jälkeen aletaan luomaan uusia toimintamalleja ja työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisukeskeisen työnohjauksen periaatteena on etsiä myönteisiä keinoja selvitä elämän  ja työelämän haasteista.

Toiminnallisuus tarkoittaa eri menetelmillä tehtävää työskentelyä, jossa tarvittaessa keskustelujen tueksi käytetään kortteja, kuvia, liikettä, draamaa, mindfulnesstaitoja tai vaikkapa  naurua. Näiden työtapojen tarkoitus on etäännyttää ja ulkoistaa käsiteltävää kohdetta, saada siihen näin uusia ulottuvuuksia, jolloin on helpompi löytää myös uusia näkökulmia.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on sekä yksilön että ryhmän paikka, jossa voi pysähtyä, hengähtää ja purkaa ajatuksia sekä jakaa mielipiteitä. Työnohjaus on prosessi, jossa tulee kuulluksi ja nähdyksi keskustelujen ja erilaisten työmenetelmien avulla. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuksia itsensä ja toisten kuunteluun, oivaltamiseen sekä omien että työyhteisön voimavarojen löytämiseen. Ratkaisukeskeisesti suuntautunut työnohjaus vahvistaa ohjattavien omaa työn ja elämän asiantuntijuutta.

Yksilötyönohjaus on  vaikuttavaa

Yksilötyönohjauksessa voidaan keskittyä juuri ohjattavan tarpeisiin, jolloin hän voi  reflektoida omaa itseään suhteessa omaan elämään, työhön, kollegoihin tai alaisiin. Itsenjohtaminen on keskiössä. Johdon ja esimiehen työnohjauksella on vaikutusta paitsi ohjattavan omiin voimavaroihin, myös koko työyhteisön hyvinvointiin.

 

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä tarpeitasi vastaava työnohjaus tai valmennuskokonaisuus.